Tajemná hora Nemrut Dagi

Sapa, Vietnam, Ásie, Vit Lastovka, Jaknacesty.cz (1)

Do města Kahta, výchozího bodu k Nemrut Dagi jsem dorazil v ranní hodinách. Původně jsem si naplánoval noční přejezdy autobusy jako spojení příjemného s užitečný. Někam se přesunete, vyspíte se a nemusíte zaplatit za hostel. Až na to vyspání mi to vždy vyšlo. Málo kdy jsem spal delší dobu jak 2h. a ani ty dvě hodiny se nedají popsat jako kvalitní spánek. Nechal jsem se odchytit, zatáhnout do hostelu ukecat se ke společnému výletu minibusem spolu s ostatními z hostelu a 3h. čekání na odjezd jsem vyplnil horizontálním polohou.

Původní plán byl, udělat si z Kahty track do Nemrut Dagi. Na mapě to vypadalo celkem nevinně. Po hodině jízdy jsem si gratuloval, že jsem se nechal ukecat ke společnému zájezdu. Cesta na Nemrut Dagi je dlouhá, klikatá a nezáživná. Kopce jsou až na pár keřů porostlé jen travou. Cestou se stavujeme na několika místech, která úzce souvisí s Nemrut Dagi. Tři královské hrobky, hrad a Římský most. Vše je součástí malého Komagenského království, které existovalo mezi lety 163 př.n.l. – 72 n.l., kdy císař Vespasian definitivně přičlenil toto území k Římské říši. Římské legie pak dokonali zkázu tím, že vykácely během velmi krátké doby veškeré lesy v okolí, aby tak zajistili dodávky dřeva Římu.
Nemrut Dagi, je vlastně uměle navršená suť kamenů na vrcholu hory Nemrut ve výši 2134 m.n.m. Na úpatí tohoto 50 metrů vysokého umělého vrcholu, který skrývá hrobku krále je umístěna řada soch místních bohů, společně se sochou orla, lva a samotného krále Antiocha I. Kamenné terasa umístěná na prostranství před sochami je po obvodu ozdobena nízký reliéfem, který kromě jiného zobrazuje postavení planet Jupiter, Merkur a Mars v den 7.června 67 př.n.l. To by mohlo být vodítkem pro určení kdy práce na této hrobce a chrámu započaly. Obcházím po vrstevnici umělý pahorek a v sandálech se brodím sněhem. Na opačné straně je řada kamenných hlav zpola ponořená do sněhu.

Taky chceš cestovat a žít v zahraničí a nevíš jak na to?

Odebírej osobní cestovatelské rady a tipy ze všech koutů světa

Tvé soukromí je pro mě vším. Když tě cestování přestane zajímat, stačí odhlásit odběr.

Something went wrong. Please check your entries and try again.