Súsy metropole Perské říše

Sapa, Vietnam, Ásie, Vit Lastovka, Jaknacesty.cz (1)

Jsou to dva dni, co jsem se rozloučil se Saifem v Kermanšáhu. On se vrátil do nemocnice, kde ho čekaly další operace kloubních náhrad, a já jsem své klouby složil do autobusu, který měl namířeno do města Andimašk. Na Saifa a otevřenost, s jakou se mnou mluvil, budu ještě dlouho vzpomínat.
Súsy, kdysi metropole Perské říše a jedno z trůnních měst, dnes jedna z mnoha vesnic kam přímý spoj z Kermanšáhu nejede. Přestupním městem se pro mě stal Andimašk, ve kterém jsem vystoupil z autobusu rozespalý a v mrákotách před 4. h ráno. Rychlost s jakou se ostatní cestující vrhli do sdílených taxíků mě z mrákot probudila a přiměla k akci a obsazení posledního sedadla v jednom z nich. V 5 h ráno mě taxikář vysadil před zavřenými branami archeologické lokality ve městě Súsy. Otočil jsem se a zapadl zpět do taxíku. Po 100 m mi zastavil tam, kde bylo otevřeno. A tak jsem se ocitl na pustém vydlážděném prostranství před hrobkou biblického proroka Daniela. Chvilku jsem tam jen tak stál s oběma batohy a spadlou bradou. Přikývl jsem pánovi, co si to namířil přes celé prostranství, a usedl jsem vedle vchodu.
I když za místo spočinutí proroka Daniela bylo určeno několik lokalit, hrobka Daniela ve městě Súsy je všeobecně uznávaná jako to pravé místo. Paradoxně, toto místo spojuje dvě nejméně pravděpodobné skupiny. Hrobka je významným poutním místem Ši´itských muslimů a židovsko-íránské komunity. Podle biblické tradice byl Daniel židovský mladík odvedený do Babylonu 576 př. n. l. Zde se dostal na dvůr, kde vynikl svou moudrostí a schopností vykládat sny. Daniel je také hlavní postavou jedné z knih Starého zákona s názvem kniha Daniel.


Sedím na prostranství v naprostém tichu a samotě a sleduji osvětlenou mozaiku a homolovitou věž, která je vztyčena nad hrobkou. Co chvíli se rozsvěcují žárovky různých barev a tak tu hru barev v úžasu pozoruji. Cítím v sobě nepopsatelný klid. Z mého klidu mě vytrhne až příchod věřících. Přišel čas modlitby, a tak mě slušně vyhánějí. Zbývající hodinu jsem prospal na lavičce před branami do lokality Súsy.
Město Pasergady, které mě čeká za pár dní, bylo hlavním městem do doby, než se syn a nástupce Kýra Velikého rozhodl přesunout centrum říše právě do města Súsy. Budu parafrázovat jednu řeckou moudrost a řeknu, že lidé se bojí času, ale čas se bojí města Súsy. Tou dobou kdy Kambýses přemístil v 6. stol. př. n. l. centrum Perské říše do Sús mělo toto město za sebou už 3000 let starou historii. Ano, ty nuly jsou správně. Záznamy o osídlení sahají ještě pár tisíc let zpět. Súsy byly od 4000 let př. n. l. hlavním městem Elamské civilizace, jedné z nejstarších svébytných kulturních oblastí vůbec……. (Tady si představte menší pauzu na podtržení důležitosti…………)
…… Aspoň archeologické nálezy tomu nasvědčují. Jinak toho zde moc nečekejte. Základní obvodové zdivo paláce Darea I., pracovník, který zdivo udržuje ve vynikajícím stavu, jedna kamenná hlavice ve tvaru griffů, sem tam velká díra – pozůstatek to archeologických prací, citadela z 19. stol. n. l. a to je vše. Jo a ještě velké vedro i v 9 h dopoledne. Nic víc tu nečekejte. Ale ten genius loci, ten tu stále je.
I přes to všechno, až pojedu zase do Íránu, chci se do města Súsy podívat znovu. A vám bych to radil taky. Jak často se vám stane, že se procházíte místy, kde bylo hlavní město vyspělé civilizace už před 5000 lety……….
…… tady by to chtělo taky dramatickou pauzu…….

Taky chceš cestovat a žít v zahraničí a nevíš jak na to?

Odebírej osobní cestovatelské rady a tipy ze všech koutů světa

Tvé soukromí je pro mě vším. Když tě cestování přestane zajímat, stačí odhlásit odběr.

Something went wrong. Please check your entries and try again.