Persepolis – zbytky Perské říše

Sapa, Vietnam, Ásie, Vit Lastovka, Jaknacesty.cz (1)

Po široké, naprosto rovné příjezdové cestě jedete autem pár minut, než přijedete k parkovišti. I na tu vzdálenost, která vás od parkoviště pořád ještě dělí, tušíte, že se vám brzy naskytne impozantní pohled. Jedno ale už víte s naprostou jistotou. Těch pár aut a jeden-dva školní autobusy, které se tu krčí ve stínu korun stromů, neodpovídají tomu, co je na takovýchto místech běžné. Na jednu stranu vás napadne, že je to přece príma nemít na záběrech z tak významného místa skupinu Japonců, na druhé straně je to ale smutný pohled, že tu nejsou ani davy Íránců. Pomalu se blížíte k plošině, na které je Persepolis vybudována, a zahlédnete první, až neobvykle vysoké sloupy. Ještě si musíte odložit batoh do úschovny, co kdybyste byl terorista s bombou, prohlédnete si vedle ležící model celé plošiny a už stoupáte po schodišti. Po stejném, po kterém stoupali zástupci desítek národů, které si Peršané postupně podrobili a které na toto místo vysílaly své velvyslance, aby složili hold a své dary králům jako byl Dareios I., Xerxes I., Artaxerxes I. a řadě dalším.


Rozlehlý palácový komplex, vybudovaný na umělé terase, je vlastně jen pozůstatkem jednoho ze tří správních měst celé Perské říše. Těmi dalšími městy bylo město Šúš (nebo také Súsy) a Pasergady, které byly ve své době hlavním městem Perské říše a posledním místem odpočinku krále Kýra Velikého.
Byl to právě Kýros Veliký (580-530 př. n. l.), zakladatel Perské říše, který vybral toto místo pro založení Persepole, ale až jeho syn Dários I. (550-486 př. n. l.) začal s výstavbou terasy a na ní stojících impozantních paláců. Různé dostavby a přestavby pak dále pokračovaly až do osudného roku 330 př. n. l., kdy Persepolis vyplenil Alexandr Veliký. O důvodech jeho činů se hodně napsalo, natočilo a řeklo, a vznikly různé teorie. Od odplaty za vypálení Athén vojsky Xerxese I. až po nevinnou oslavu vítězství, která se Alexandru Velikému trochu vymkla z rukou. Faktem ale je, že panovníci Perské říše byli všechno, jen ne hodní moudří mírumilovní panovníci, kteří by si podobný osud nezasloužili. Dobré dvě třetiny z nich byly zavražděny a na trůn zpravidla usedl zosnovatel úkladné vraždy a velmi často pokrevný příbuzný.

panoramatický pohled na rozvaliny Persepolis
panoramatický pohled na rozvaliny Persepolis, Írán

Persepolis lehla popelem, a to doslova. Na velkou část sloupů bylo použito cedrové dřevo z Libanonu a týkové stromy z Indie. Jen v případech, kdy kmeny stromů neodpovídaly potřebným rozměrům, byl použit kámen. Bohužel pro nás. Znovu a znovu musím myslet na Egyptské chrámy, které byly převážně postaveny za použití kamene. Jen díky několika sloupům, kamenným branám, schodištím a plastikám okřídlených býků můžeme dnes obdivovat to, co kdysi muselo být ojedinělým dech beroucím chrámovým komplexem velké mocné Perské říše. Perské říše, jejíž význam se snaží současní náboženští představitelé bagatelizovat a upozadit jako něco, co si nezaslouží velkou pozornost a zájem. I dnes však řada mladých Íránců vyslovuje jméno Kýros Veliký s velkou úctou a tak trochu i jako odpor, aby dali najevo svůj nesouhlas s pokřivováním vlastních dějin.
Jestli někde slouží k velkému prospěchu zapsání památek do seznamu UNESCO, je to v zemích, jako je Írán. V zemích, kde z jakýchkoliv důvodů, ať už jsou politické, náboženské či ekonomické, probíhá devastace a rozklad kulturního dědictví bez výrazného zájmu. Jak příkladně se Turci starají o své kulturní dědictví v porovnání s povýšeným nezájmem Íránských institucí. I když v Turecku se snaží za každý sebemenší kámen s historickou hodnotou vybírat vstupné, poznáte, že velká část peněz jde zpět do památek, které zbyly na území dnešního Turecka po Chetitech, Řecích, Římanech, Arménech a řadě dalších kultur.
V Íránu mě už na několika místech napadlo, že bych za vstup na řadu památek klidně i připlatil, jen aby se zvedla úroveň prezentace jejich dědictví. To hodně odpovídá i tomu, jak levné (z pohledu Evropana) je vstupné.

Taky chceš cestovat a žít v zahraničí a nevíš jak na to?

Odebírej osobní cestovatelské rady a tipy ze všech koutů světa

Tvé soukromí je pro mě vším. Když tě cestování přestane zajímat, stačí odhlásit odběr.

Something went wrong. Please check your entries and try again.