Pasergady – hrobka Dareia I.

Sapa, Vietnam, Ásie, Vit Lastovka, Jaknacesty.cz (1)

Jako had se vine silnice mezi horami dále od města Šíráz a blíž k hlavnímu městu celé Perské říše. K městu Pasergady. Ještě než se ale vydám k hrobce zakladatele Perské říše, čekají mě hrobky jeho následovníků. Ani ne půl hodiny jízdy od Persepole je masiv, do jehož stěny jsou vytesány skalní hrobky a plastiky hned několika Perských vládců. Před celým masivem nechybí ani tajemný futuristicky působící Ka‘ba-je Zardošt. 12,5 m vysoká věžovitá stavba postavena z vápencových kvádrů světlé a tmavé barvy, o jejímž původním účelu se dodnes vedou vědecké debaty.
Skalní stěna je pokryta celkem 5 hrobkami ve tvaru kříže, vybudovanými ve výšce 10 m nad úrovní země, a z těchto důvodů jsou i nepřístupné. Všechny hrobky patří Perským králům Achajmenské dynastie, ale až na hrobku Darea I. se vedou spory, která hrobka patřila kterému ze čtyř možných panovníků. Po dobytí Persepole Alexandrem Velikým byly hrobky vypleněny.


Pozoruhodné jsou i Sasánovské reliéfy vytesané ve 3. stol. n. l. ve spodní části skalního masivu. Na reliéfech jsou zobrazeni i římští císaři, kteří byli králem Šápúrou I. donuceni k placení tributu. Na reliéfech je znázorněn i sám král Šápúra I. a nejvyšší zoroastrijský kněz Kartír.
Skoro hodinu jízdy to trvá, než se konečně dostanete na dohled hrobky Kýrose Velikého. A chce to skutečně velkou fantazii, abyste si dokázali představit město na lokalitě Pasergady. Jediné, co zde (z té doby) zůstalo stát je osamocená hrobka samotného panovníka Kýrose Velkého. Celá plošina, na které se kdysi nacházelo rozlehlé město, je prázdná, a jen zkušený archeolog by dokázal z krajiny vyčíst zbytky starověkého osídlení.

Taky chceš cestovat a žít v zahraničí a nevíš jak na to?

Odebírej osobní cestovatelské rady a tipy ze všech koutů světa

Tvé soukromí je pro mě vším. Když tě cestování přestane zajímat, stačí odhlásit odběr.

Something went wrong. Please check your entries and try again.